FIRMAST

Veetehnoloogia osaühing asutati 2000. aastal Tallinnas.

Tegeleme joogivee puhastusseadmete müügi, paigalduse, käikulaskmise, hoolduse ja nõustamisega.

Meie poolt pakutavate veepuhastusseadmete valmistamisel on rakendatud Taani spetsialistide tipptasemel oskusteavet ja enam kui sajandi pikkust kogemust joogiveepuhastuse alal. Seetõttu on ka Taanis valmistatud seadmed töökindlad, vähest hooldust nõudvad ning tagavad tarbijale alati värske ja puhta joogivee.

Kuivõrd Eestis on pea kõikjal probleemiks ülemäära suur raua sisaldus põhjavees, siis pakume eelkõige kvartsliivtäitega survefiltreid selle kõrvaldamiseks veest.

Enim nõutud on meie poolt pakutavad täisautomaatsed paarissurvefiltrid, mis sobivad suurepäraselt joogivee kvaliteedi parandamiseks linnade ja asulate ühisveevarustuse puurkaevudel, kus raua sisaldus vees ületab joogiveele lubatud piirlimiite. Oleme neid paigaldanud vabariigis enam kui kaheksakümnele puurkaevule.

Kui meie väikseimad (1,2 m3/h) käsijuhtimisega kuumtsingitud teraskorpustes kvartsliivafiltrid sobivad hästi kas talumajapidamiste või suvilakooperatiivide puhta joogiveega varustamiseks, siis suured täisautomaatsed survefiltrid on ettenähtud tööks tänapäevastes linnade ja asulate veetöötlusjaamades.

Suurimad veepuhastusseadmed oleme seni paigaldanud Keila (100 m3/h) ja Kärdla (63 m3/h) linna joogivee töötlusjaamadesse.

Meie missioon:

Laitmatu kvaliteediga joogivesi – lihtsalt, kindlalt ja säästlikult.