TAGASISIDE

 

Tagasiside saamiseks oleme klientidele esitanud küsimuse:

Kuidas olete rahul meie poolt paigaldatud veepuhastusseadmetega?

 

Klientide hinnangud on olnud järgmised:

 OÜ RAIVO REMONT,  Jõesuu, Tori vald, Pärnumaa, 04.06.2014

Oleme veepuhastusseadmega väga rahul, sest Tori puurkaev-pumplasse 2007.a. paigaldatud täisautomaatne paarissurvefilter 1002 PDA, 10,2 m3/h, töötab minimaalse hoolduse juures laitmatult ning raua sisaldus joogivees on väiksem kui 0,02 mg/l.

AS IIVAKIVI, Karksi-Nuia alev, Viljandimaa, 02.06.2011:

Seadmed töötavad hästi ning rahvas on joogivee kvaliteediga rahul. Lisame ka viimaste veeanalüüside tulemused.

1. Polli puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 502 PDA, 5,7 m3/h, töös alates 2003.a

Üldraud:      Enne filtrit  1,2 mg/l;  Veevõrgus  < 0,02 mg/l; Piirnorm 0,2 mg/l

2. Karksi Uus puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 502 PDA, 5,7 m3/h, töös alates 2003.a

Hägusus:    Enne filtrit  32,5 NHÜ;   Veevõrgus < 0,2 NHÜ

Üldraud:    Enne filtrit   4,18 mg/l;   Veevõrgus  0,047 mg/l;  Piirnorm  0,2 mg/l

3. Karksi vana puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 502 PDA, 5,7 m3/h, töös alates 2006.a

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus Piirnorm
Värvus, Pt-Co ühikut 20   3,2  
Hägusus, NHÜ 36    < 0,2  
Lõhn, palli 2 0  
Maitse, palli 1 0  
Ammoonium, mg/l 0,10    < 0,05 0,5
Üldraud, mg/l 3,82 < 0,02 0,2

 4. Kase puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 202 PDA, 2,4 m3/h, töös alates 2007.a                                     

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus
Värvus, Pt-Co ühikut 15 5,3
Hägusus, NHÜ 23 1
Ammoonium, mg/l 0,25 0,05
Üldraud, mg/l 3,45 0,06

 5. Indumäe puurkaev. Kaheastmelise veepuhastuse täisautomaatne survefilter, 402 SDA, 2,0 m3/h, töös alates 2008.a

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus
Värvus, Pt-Co ühikut 25 7,8
Hägusus, NHÜ 5 0,3
Lõhn, palli 2 0
Maitse, palli 2 0
Ammoonium, mg/l 0,06 <0,05
Üldraud, mg/l 1,69 < 0,02

 

OÜ STRANTUM, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 06.06.2011

Oleme veetöötlusseadmetega rahul. Töödeldud vesi vastab nii raua kui mangaani näitajate osas nõuetele, mis oli ka seadmete paigaldamise peamine eesmärk. Lisame koopiad veeanalüüsidest.

1. Sarapuu puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 2802 PRA, 20 m3/h, tõõs alates 2008.a

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus Piirnorm
Ammoonium, mg/l 0,25 0,08 0,5
Üldraud, mg/l 0,45 0,028 0,2
Mangaan, mg/l 0,104 0,042 0,05

 

2. Keskuse puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 2802 PDA, 25 m3/h, töös alates 2008.a

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus Piirnorm
Ammoonium, mg/l 0,23 0,19 0,5
Üldraud, mg/l 0,31 0,017 0,2
Mangaan, mg/l 0,085 0,011 0,05

 

 

TORMA SOOJUS OÜ, Torma, Torma vald, Jõgevamaa

11.06.2011: Oleme Vaiatu küla puurkaevule paigaldatud paarissurvefiltri tööga väga rahul. Hooldust nõuab seade minimaalselt, tõrkeid töös pole olnud ning töödeldud vesi vastab kõikidele nõuetele. Lisame ka veeanalüüside tulemused.

Vaiatu küla puurkaev. Täisautomaatne paarissurvefilter 302 PDA, 3,5 m3/h, töös alates 2008.a

Näitaja Enne filtrit Veevõrgus Piirnorm
Hägusus, NHÜ 8 <1  
Ammoonium, mg/l 0,2 <0,05 0,5
Üldraud, mg/l 1,147 <0,02 0,2

 

13.12.2011:  Rääbise küla Pargi puurkaevule sai novembris 2011 paigaldatud täisautomaatne kvartsliivtäitega paarissurvefilter 302 PDA, 3,5 m3/h. Olime meeldivalt üllatunud kui kõigest nädal pärast seadme käimalaskmist oli puhastatud vee rauasisaldus praktiliselt olematu (alla laboris määramise piiri, Fe < 0,02 mg/l). Toorvee  rauasisaldus oli Fe = 1.06 mg/l.