Täisautomaatsed paarissurvefiltrid

 

Täisautomaatne paarissurvefilter koosneb kahest paralleeltööks ühendatud survefiltrist ja juhtpuldist. Survefiltrite korpused on valmistatud terasest ning tsingitud nii seest kui väljast kuumgalvaniseerimise teel.

See on töökindel, lihtne ja vähest hooldust nõudev seade, mis sobib ideaalselt ülemäärase raua ja mangaani kõrvaldamiseks joogiveest.

Veevarustuse puurkaev-pumplate tarvis pakume PDA seeria paarissurvefiltreid töörõhuga 6 baari, jõudlusega 2,4 … 14,0 m3/h, millised on ettenähtud tööks otse läbi hüdrofoori asula veevõrku.

PRA seeria paarissurvefiltrid on ettenähtud tööks puhtaveemahutisse, kust puhastatud vesi pumbatakse II-astme pumpadega edasi asula veevõrku.

Filtrimaterjalina kasutame Taanis toodetud sobiva fraktsiooniga filtriliiva- ja kruusa, mis on saadud karjääris kvartskivimi purustamise, fraktsioneerimise, pesemise ja kuivatamise teel.

Survefiltriga koos tarnitav kompressor annab toorvette suruõhku nii vee aeratsiooniks kui filtrite pneumoajamiga pöördklappide käitamiseks. Suuremate filtrite korral ka õhk-vesi läbipesuks. Paarissurvefiltrid pestakse läbi üksnes puhastatud veega.

Seni meie poolt paigaldatud täisautomaatsete paarissurvefiltrite käitamise kogemused on näidanud, et puhastatud vee raua- ja mangaanisisaldus, samuti teised vee organoleptilisi omadusi mõjutavad ja üldist reostust iseloomustavad kvaliteedinäitajad vastavad Eestis joogiveele kehtestatud nõuetele.

Tänu intensiivsele aeratsioonile on veevõrku antavas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku, mis annab veele värske ja meeldiva maitse. Vee suur hapnikusisaldus (O2 > 2,0 mg/l) loob eeldused ebasoovitava anaeroobse keskkonna likvideerimiseks veetorustikes ning korrosiooni pidurdumiseks asula veevõrgus.

 

Miks valida just täisautomaatsed paarissurvefiltrid?

Sest raske on leida töökindluse ja efektiivsuse poolest teist samaväärset veepuhastusseadet. Seda kinnitavad viimase kuueteistkümne aasta jooksul saadud kogemused ja tellijate rahulolu. Ning erinevalt mitmetest teistest Eestis pakutavaist filtreist vastavad paarissurvefiltrid täielikult uue joogiveepuhastuse standardi EVS 847-2.2016. nõuetele, kuivõrd filtrite läbipesu toimub üksnes töödeldud veega ning kogu pesuprotsess on visuaalselt jälgitav.

Täisautomaatseid paarissurvefiltreid võiks iseloomustada järgmiselt:

  • Kompaktne, tugev ja korrosioonikindel konstruktsioon.
  • Täisautomaatne veepuhastusprotsess.
  • Suur töökindlus, vähene hooldevajadus ja väikesed käitamiskulud.
  • Veepuhastus toimub keskkonna- ja kasutajasõbralikult, ilma keemiliste reagentide kasutamiseta.
  • Filtrite läbipesu toimub üksnes puhastatud veega, mitte toorveega, nagu enamikul üksiksurvefiltreist. Just see tagab filtrile pika kasutusea ja probleemideta töö.
  • Puudub vajadus pesuvee kogumismahuti ja pesupumba järele.
  • Filtrite läbipesu ajal jätkub ka puhta vee andmine veevõrku.
  • Puhastatud vee suur hapnikusisaldus annab veele värske maitse ning aitab kaasa korrosiooni pidurdumisele asula veevõrgus.