JOOGIVEEPUHASTUSSEADMED

 

Pakume Taanis valmistatud töökindlaid ja vähest hooldust nõudvaid joogiveepuhastusseadmeid, kvartsliivtäitega survefiltreid, raua ja mangaani kõrvaldamiseks joogiveest.

Veepuhastusprotsessi käigus väheneb ka ammooniumi sisaldus vees, samuti vähenevad vee hägusus ja värvus ning lenduvad toorvees sisalduvad gaasid (väävelvesinik, lämmastik jt.).

Täiuslikumad seadmeist - täisautomaatsed paarissurvefiltrid, sobivad hästi joogivee kvaliteedi parandamiseks linnade ja asulate ühisveevarustuse puurkaevudel. Paarissurvefiltrid vastavad täielikult uuenenud joogiveepuhastuse standardi “EVS 847-2. 2016. Veevärk. Veepuhastus” nõuetele, kuivõrd filtrite läbipesu toimub üksnes töödeldud veega ning kogu pesuprotsess on visuaalselt jälgitav.

Pakume ka kuumtsingitud teraskorpustes käsijuhtimisega kvartsliivafiltreid, mis sobivad hästi väiksemate veetarbijate varustamiseks puhta joogiveega.

Lähtudes konkreetse toorvee omadustest komplekteerime survefiltrid ka muude joogivee puhastuseks vajalike seadmetega nagu pöördosmoosiseadmed, veepehmendid, vee desinfitseerimisseadmed jne.

Hinnapakkumiseks joogivee puhastusseadmele oleks vaja teada:

  • Puurkaevu pumba jõudlust (toorvee vooluhulka), l/min või m3/h (mõõta veearvestiga puurkaevu päisel, süvaveepumba töötamise ajal).
  • Veetarbimise andmeid (m3/d, m3/kuus või m3/aastas).
  • Puurkaevust pumbatava põhjavee keemilise analüüsi andmeid.
  • Kas pärast veepuhastust suunatakse vesi otse läbi hüdrofoori veevõrku või kogutakse puhtaveemahutisse?