top of page
Liivafiltrid

 

Pakume Eestis valmistatud töökindlaid ja vähest hooldust nõudvaid loodusliku kvartsliivtäitega liivafiltreid raua ja mangaani kõrvaldamiseks joogiveest. 

Veepuhastusprotsessi käigus väheneb ka ammooniumi sisaldus vees, samuti vähenevad vee hägusus ja värvus ning lenduvad toorvees sisalduvad gaasid (väävelvesinik, lämmastik jt.).

Täisautomaatsed seadmed sobivad hästi joogivee kvaliteedi parandamiseks nii linnade ja asulate ühisveevarustuse kui ka kodutarbija puurkaevudel. Valmistatud liivafiltrid vastavad täielikult joogiveepuhastuse standardi “EVS 847-2:2016. Veevärk. Osa 2: Veetöötlus” nõuetele.

Paarissurvefiltrite läbipesu toimub üksnes töödeldud veega ning kogu pesuprotsess on visuaalselt jälgitav. Pakume ka käsijuhtimisega liivafiltreid, mis sobivad hästi väiksemate veetarbijate varustamiseks puhta joogiveega. Lähtudes konkreetse toorvee omadustest komplekteerime liivafiltrid ka muude joogivee puhastuseks vajalike seadmetega nagu pöördosmoosiseadmed, veepehmendid jne.

Miks valida just täisautomaatsed paarissurvefiltrid?

Sest raske on leida töökindluse ja efektiivsuse poolest teist samaväärset veepuhastusseadet. Seda kinnitavad 18 aasta jooksul saadud kogemused ja tellijate rahulolu. Erinevalt mitmetest teistest Eestis pakutavaist filtreist vastavad paarissurvefiltrid täielikult joogiveepuhastuse standardi “EVS 847-2:2016. Veevärk. Osa 2: Veetöötlus” nõuetele.

 

Täisautomaatseid paarissurvefiltreid võib iseloomustada järgmiselt:

• Kompaktne, tugev ja korrosioonikindel konstruktsioon

• Täisautomaatne veepuhastusprotsess

• Suur töökindlus, vähene hooldevajadus ja väikesed käitamiskulud

• Veepuhastus toimub keskkonna- ja kasutajasõbralikult, ilma keemiliste reagentide kasutamiseta

• Filtrite läbipesu toimub üksnes puhastatud veega, mitte toorveega, nagu enamikul üksiksurvefiltreist, just see tagab filtrile pika kasutusea ja probleemideta töö

• Puudub vajadus pesuvee kogumismahuti ja pesupumba järele

• Filtrite läbipesu ajal jätkub ka puhta vee andmine veevõrku

• Puhastatud vee suur hapnikusisaldus annab veele värske maitse ning aitab kaasa korrosiooni pidurdumisele asula veevõrgus

 

Survefiltriga koos tarnitav õlivaba kompressor annab toorvette suruõhku nii vee aeratsiooniks kui filtrite pneumoajamiga pöördklappide käitamiseks. Suuremate filtrite korral ka õhk-vesi läbipesuks. Paarissurvefiltrid pestakse läbi üksnes puhastatud veega.

Seni meie poolt paigaldatud täisautomaatsete paarissurvefiltrite käitamise kogemused on näidanud, et puhastatud vee raua- ja mangaanisisaldus, samuti teised vee organoleptilisi omadusi mõjutavad ja üldist reostust iseloomustavad kvaliteedinäitajad vastavad Eestis joogiveele kehtestatud nõuetele.

Tänu intensiivsele aeratsioonile on veevõrku antavas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku, mis annab veele värske ja meeldiva maitse.
Vee suur hapnikusisaldus (O2 > 3,0 mg/l) loob eeldused ebasoovitava anaeroobse keskkonna likvideerimiseks veetorustikes ning korrosiooni pidurdumiseks veevõrgus.

Hinnapakkumiseks joogivee puhastusseadmele on vaja teada:
• Puurkaevu pumba jõudlust (toorvee vooluhulka), l/min või m3/tund (mõõta veearvestiga puurkaevu päisel, süvaveepumba töötamise ajal)

• Veetarbimise andmeid (max. m3/tund, m3/päeb või m3/kuus)

• Puurkaevust pumbatava põhjavee keemilise analüüsi andmeid „Joogivee kvaliteedinäitajate tabel“

• Kas pärast veepuhastust suunatakse vesi otse läbi hüdrofoori veevõrku või kogutakse puhtaveemahutisse?

Selleks, et osta õige liivafilter saate broneerida tasuta konsultatsiooni meie spetsialistiga. 

Lisavarutus liivafiltrile
bottom of page