top of page
Veepehmendid

Eestis on joogiveena kasutusel enamasti puurkaevudest saadav põhjavesi. Meie pinnas on paene ja sealt tuleneb, et saadav vesi on küllaltki suure karedusega. Vee kareduse põhjustab vees sisalduv kaltsium ja magneesium. Seda, et vesi on kare märkame oma majapidamises just igasugu kodumasinates, kus vett kuumutatakse. Näiteks vee keedukannud, kohvimasinad, pesumasinad ja boilerid. Seal tekib vee kareduse tõttu küttekehadele katlakivi. 

Samas alati ei tarvitse vee karedus halb olla. Näiteks karedat vett soovitatakse kasutada joogiveena, kuna see sisaldab elusorganismidele vajalikke aineid. Pehme vesi seevastu on sobivam kuumutamiseks ja aurutamiseks kuid joogiks ebasobivam, sest sisaldab vähe mineraale. 

Veepehmendid on mehhaanilised seadmed. Nad ühendatakse majapidamise veesüsteemi. Tavaliselt paiknevad nad puurkaevust tuleval veesüsteemil peale liivafiltreid. Veepehmendite tööpõhimõte on seal toimuv mineraalainete vahetus muu aine vastu. Tavaliselt on selleks naatrium. Seal toimuvat protsessi nimetatakse ioonvahetuseks. 

Veepehmendi koosneb soola paagist ja balloonist, mis on täidetud väikeste polüstüreenist helvestega, tuntud kui vaik. 

 

Parandamaks teie tarbevee kvaliteeti on vajalik teostada veeanalüüs, milline on aluseks Veetehnoloogia OÜ poolt just Teie majapidamisse sobiliku veepehmendi valimiseks. 

Hinnapakkumiseks joogivee puhastusseadmele on vaja teada:
• Puurkaevu pumba jõudlust (toorvee vooluhulka), l/min või m3/tund (mõõta veearvestiga puurkaevu päisel, süvaveepumba töötamise ajal)

• Veetarbimise andmeid (max. m3/tund, m3/päeb või m3/kuus)

• Puurkaevust pumbatava põhjavee keemilise analüüsi andmeid „Joogivee kvaliteedinäitajate tabel“

• Kas pärast veepuhastust suunatakse vesi otse läbi hüdrofoori veevõrku või kogutakse puhtaveemahutisse?

Selleks, et osta õige veepehmendi saate broneerida tasuta konsultatsiooni meie spetsialistiga. 

Lisavarustus veepehmendile
bottom of page